marți, 25 iulie 2017

Bine, rob bun și credincios

Pot fi văzuți sfinți fideli în strângerile voastre laolaltă? Ei pot fi găsiți în fiecare adunare locală din întreaga lume! Și la noi se văd. În strângerile laolaltă, probabil, nu ies aproape deloc în evidență, dar sunt fideli. Cuvântul hotărâtor din versetul 21 din Matei 25, pe care Domnul îl adresează slujitorului Său, este „credincios“.

Probabil, Domnul nu ne-a chemat să fim mari evangheliști. Probabil, nu ne folosește să explicăm Scriptura și să scriem comentarii biblice importante. Probabil, nu ne-a trimis ca misionari în Africa sau în America de Sud, dar El ne îndeamnă să fim credincioși. În 1 Corinteni 4.2 citim: „În rest, se cere administratorilor ca fiecare să fie găsit credincios“. În Luca 16.10, Domnul spune: „Cine este credincios în foarte puțin este credincios și în mult“. Credincioșii fideli nu sunt fideli doar în adunarea locală, ci și în viața lor. Ești tu, sunt eu fidel în fața Domnului? Să privim această temă importantă mai îndeaproape.

Ce înseamnă „fidel“?

Una din definițiile pentru fidelitate este: perseverent în dragoste și devotament. Ca și credincioși, trebuie să fim stabili în afecțiunea și în supunerea noastră față de Domnul. Spunem că Îl iubim – aceasta este afecțiunea. Îl numim Domn – aceasta este supunerea.

El are autoritate asupra noastră! Dar suntem noi fideli și consecvenți față de Cel care este Același? Stăm neclintiți în fața Unuia, despre care citim în Plângerile lui Ieremia 3.23: „ ...mare este credincioșia Ta“? Ce bine ar fi, dacă Domnul ar putea spune despre fiecare din noi: „Bine, rob bun și credincios!“

Unde se arată fidelitatea?

1. În citire: Trebuie să fim fideli în citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Cum am putea cunoaște Persoana lui Hristos sau să ne însușim slăvile Sale morale, dacă nu citim Biblia? Nenumărate locuri din Scriptură ne îndeamnă să citim: „...plăcerea lui este în legea Domnului“ (Psalm 1.2). Apostolul Pavel îi recomanda lui Timotei: „ ...ia aminte la citire“ (1 Timotei 4.13). Zilnic trebuie să petrecem un timp singuri cu Domnul.

2. În rugăciune: „Și, când a aflat Daniel că s-a semnat înscrisul, a intrat în casa lui; și ferestrele îi erau deschise în camera lui de sus, către Ierusalim; și îngenunchea pe genunchii lui de trei ori pe zi și se ruga și aducea mulțumiri înaintea Dumnezeului său, cum făcea mai înainte“ (Daniel 6.10). Ce exemplu minunat de fidelitate în rugăciune ne dă Daniel! El a fost consecvent în rugăciune înainte și după decretul împăratului, care a poruncit că nimeni nu mai are voie să se roage. El s-a rugat în fiecare zi de trei ori. El s-a rugat înainte de interdicție, dar și în timpul acesteia. Și noi trebuie să fim fideli în folosirea acestei surse prețioase. În rugăciune, aruncăm grijile noastre asupra Tatălui, ne recunoaștem greșelile, mărturisim dependența față de El, facem rugăciuni pentru alții, Îl lăudăm și Îi mulțumim pentru că ne ascultă.

3. În frecventarea strângerii laolaltă: Evrei 10.25 ne îndeamnă să nu părăsim strângerea noastră laolaltă. În afara cazurilor de boală sau a altor împrejurări foarte deosebite, ar trebui să participăm consecvent la strângerile laolaltă ale poporului lui Dumnezeu. Ele sunt pentru noi! Acolo savurăm părtășia sfinților în rugăciune, slujire, studiu biblic și frângerea pâinii.

4. În adorare: Maria a uns picioarele Domnului cu o măsură de nard prețios și toată casa s-a umplut de mirosul acelui nard (Ioan 12). Acel parfum era foarte prețios! Dar Maria pregătise această ungere și plătise marele preț. Noi, ca și ea, trebuie să ne umplem inima în timpul săptămânii cu Hristos și să fim pregătiți pentru adorare. În măsura în care Îl adorăm în fiecare zi, inimile noastre sunt pline de adorare când ne strângem laolaltă.

Domnul dorește deci să fim cu toții fideli. Câteodată trecem probabil prin perioade de „secetă“ spirituală, dar El ne poartă și prin acestea în harul Său. De aceea să nu căutăm numai să câștigăm oameni din lume pentru Hristos, oricât de bine și important este acest lucru, să nu fim nici „mulți învățători“, deși avem nevoie de ei! Să fim însă fideli și perseverenți în dragostea noastră față de Domnul și în devotamentul față de El! În lucrurile duhovnicești ar trebui să fim stabili și consecvenți, așa încât Domnul să ne poată spune și nouă cândva: „Bine, rob bun și credincios ,intră în bucuria Stăpânului tău!".

Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înţeleg planurile

El se va înfăţişa, şi va cârmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.

visteria inimii

ogorul evangheliei