vineri, 26 mai 2017

Sunt singur

Sunt singur!
Oriunde plec Tu eşti mereu cu mine.

Unde-aş fugi să nu pot fi ajuns,
Sunt singur e noapte vin să mă ruine.
Nelegiuri cu câte te-am străpuns,
De faţa Ta nimic nu mă ascunde.
Oriunde cer azil sunt prigonit
Oceanul nu are îndestule unde
Să-mi dea odihna nemarturisit.
Nici lacrimile nu mă mai încearcă
De teama Ta şi ele-au amuţit.
Pounca-ai pus în toate să mă-ntorc,
Să mă predea unde te-am pângarit.
Stiu ca o faci din mila Ta cea mare
Ce nu îti dă odihna să mă uiţi;
Sa-mi treacă zilele fără lucrare,
Cu faţa Ta de-acuma mă confrunt.

Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înţeleg planurile

El se va înfăţişa, şi va cârmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.

visteria inimii

ogorul evangheliei